Інститут післядипломної освіти і підвищення кваліфікації


Директор
Директор інституту ПДО І ПК
к.т.н., доц.
Гордієнко Лариса Леонідівна

Ключовим фактором успіху кожного підприємства, яке працює в ринкових умовах, є його кадровий потенціал. І якщо зовсім недавно підприємства конкурували між собою на основі якості продукції або низьких цін, то реалії сьогодення такі, що одним із головних факторів конкурентоспроможності підприємства є конкурентоспроможність його персоналу. Розвиток кадрового потенціалу традиційно заснований на навчальних процесах, мета яких – розвиток інтелектуального потенціалу співробітників. У сучасних умовах швидкого старіння професійних навичок, дефіциті кваліфікованих кадрів, появою нових і переозброєнням існуючих підприємств, стає об´єктивною необхідністю вирішення питань з перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Конкурентоспроможними прагнуть бути не тільки підприємства, але й окремі громадяни, які відчувають жорстоку конкуренцію на ринку праці. Все це сприяє зростанню попиту на післядипломну освіту, яка поєднує перепідготовку – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку; підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов´язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов´язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань, спеціалізацію – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання і обов´язки, що мають особливості в межах спеціальності та стажування – набуття особою досвіду виконання завдань і обов´язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Розвиток післядипломної освіти в Одеській національній академії харчових технологій пройшов декілька етапів: від курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників, які було створено в 1966 році, до Інституту післядипломної освіти і підвищення кваліфікації, який діє згідно до рішення Вченої ради та наказу ректора ОНАХТ з 17 жовтня 2003 р.

Діяльність Інституту ПДО і ПК здійснюється згідно до Ліцензії АЕ №527887 від 10 березня 2015 року. До складу Інституту входять:

  • відділення перепідготовки спеціалістів (ВПС), в якому особи, що мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра), можуть за денною чи заочною формами навчання пройти перепідготовку та отримати диплом спеціаліста за іншою спеціальністю з присвоєнням кваліфікації державного зразка за 7 галузями знань та 18 технологічними, технічними та економічними спеціальностями. Зарахування студентів здійснюється по результатам профорієнтаційної співбесіди. Термін навчання в ВПС складає 2 – 3 роки в залежності від обраної спеціальності. У зв'язку з тим, що перепідготовка спеціалістів здійснюється на контрактній основі, при складанні договорів на навчання, як з фізичними, так і з юридичними особами, використовується гнучка система оплати за навчання. Прийом документів на навчання провадиться з 1 липня по 25 серпня та з 16 листопада по 25 січня;
  • факультет підвищення кваліфікації спеціалістів (ПКС), в якому за всіма спеціальностями і спеціалізаціями, які ліцензовано в академії, проводяться курси, семінари і тренінги з підвищення кваліфікації. Навчання слухачів на курсах та семінарах підвищення кваліфікації проводиться в спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях академії, на виїзних заняттях на передові підприємства за затвердженими програмами і графіками, а також і за індивідуальними замовленнями підприємств та компаній. Термін навчання на курсах підвищення кваліфікації складає, в залежності від посадових категорій, 10-18 днів, а на семінарах та тренінгах – 2-4 дні. Після закінчення курсів слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразку, а після участі в семінарах і тренінгах – сертифікат. Заявки на навчання на факультеті ПКС приймаються протягом року;
  • Центр комп´ютерних технологій, в якому є можливість підвищити комп´ютерну грамотність за 16 навчальними програмами, такими, як, наприклад: «Операційна система Linux (Ubuntu)» - вступний курс, «Користувач комп´ютера» - базовий курс, «Професійний користувач ПК», «Створення 3D графіки та анімації в 3D Мах», «Двохвимірне проектування в AutoCAD»;
  • Навчально-консалтинговий центр малого та середнього бізнесу, в якому разом з юридичним відділом академії, Спілкою захисту споживачів, Центром незалежних споживчих експертиз та іншими організаціями проводяться семінари за різними актуальними напрямами.

В Інституті ПДО і ПК ОНАХТ працюють 150 викладачів, серед яких 21 професори, 83 доценти, з них 2 - доктори наук, 2 старших наукових співробітника, з них 1 – доктор наук, 35 асистента, з них 15 – кандидати наук.

За останні дванадцять років в Інституті ПДО і ПК ОНАХТ в середньому на протязі року отримують послуги з післядипломної освіти більш, ніж 500 осіб, з яких біля 300 осіб – це студенти 1-3 року навчання ВПС та більш 200 осіб – слухачі курсів та семінарів підвищення кваліфікації факультету ПКС. Наші випускники та слухачі працюють практично у всіх областях України на таких підприємствах і в компаніях, як, наприклад: ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ТОВ СП «Нібулон», ПІІ «Об´єднана елеваторна компанія», «Агрохолдинг «Мрія»», ПАТ «Луганськмлин», ПАТ Кондительстка фабрика «А.В.К.», ТОВ «Іллічивський зерновий термінал», ЗАТ «Чумак», ТОВ «Гайсинський м´ясокомбінат», ДП «Таврія», ТОВ «Сандора», ПрАТ «Одеський кон´ячний завод», ПАТ «Карлсберг Україна».

Ми пишаємося кар´єрним ростом наших випускників та високою конкурентоспроможністю підприємств і компаній, співробітники яких були слухачами курсів та семінарів з підвищення кваліфікації. В своєї діяльності ми прагнемо до того, щоб до нас вели всі шляхи, а після – досягалися цілі, які ведуть до успіху.

Одержання другої освіти і підвищення кваліфікації – це не стаття витрат в Вашому бюджеті, а ефективні і доцільні інвестиції в майбутнє!

 

 

Сайт приймальної комісії http://pk.onaft.edu.ua

Сайт ОНАХТ http://www.onaft.edu.ua/
Сайт бібліотеки http://www.library.onaft.edu.ua/
Сайт студентського життя http://studlifeonaft.org.ua/