ГРАФІК
навчального процесу студентів  заочної форми навчання 
Відділення перепідготовки спеціалістів
Інституту ПДО і ПК
на 2015 – 2016 навчальний рік
 

 

Рік вступу

Рік навчання за ОКР «спеціаліст»

Спеціальність

Осінній семестр

Весняний семестр

Настановні

заняття

Зимова сесія

Здача

заборгованості

Літня

сесія

Здача заборгованості

1 раз

2 раз

1 раз

2 раз

2015

перший

7.03050901

07.09 – 12.09.2015

07.12 – 19.12.2015

Три дні після зимової сесії

Тиждень перед літньою сесією

14.03 - 23.03.2016

Три дні після літньої сесії

З 27 серпня по 29 серпня  

7.03050401

7.03060101

14.03 - 29.03.2016

7.05060403

14.09 – 19.09.2015

02.11 – 25.11.2015

31.03 – 13.04.2016

7.05060404

Всі техн.

спец.

14.09 – 24.09.2015

2014

другий

7.03050901

19.10 – 27.10.2015

11.01 – 23.01.2016

14.04 –

27.04.2016

7.03050401

7.05060403

В літню

сесію першого року навчання

23.11 – 09.12.2015

11.05 – 27.05.2016

7.05060404

Всі техн.

спец.

28.09 – 11.10.2015

 

Рік вступу

Рік навчання за ОКР «спеціаліст»

Спеціальність

Осінній семестр

Дипломне проектування

Осіння сесія

Зимова сесія

Здача заборгованості

Практика

Виконання та захист ДП (Р)

2013

третій

7.03050901

08.10 – 17.10.2015

-

19.10 – 21.10.2015

22.10 – 11.11.2015

12.11.2015 –31.01.2016

7.03050401

2014

другий

7.03060101

01.10 – 16.10.2015

11.01 – 20.01.2016

21.01 – 23.01.2016

25.02 – 13.03.2016

14.03 – 30.06.2016

2013

третій

Всі техн.

спец.

21.09 – 26.09.2015

23.11 – 09.12.2015

10.12 – 12.12.2015

2013

третій

7.05060403

-

-

-

14.09 – 12.10.2015

13.10 – 31.01.2016

7.05060404

 

Консультації у міжсесійний період здійснюються викладачами кафедр дистанційно за допомогою SKYPEта кожної четвертої п’ятниці
місяця на кафедрах. 

Перездачі: Перша: протягом трьох днів після поточної сесії.
                  Друга: протягом останнього тижня перед наступною сесією.