РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗАОЧННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО РОКУ  за ОКР "Спеціаліст"
спеціальності 7.03050901 - "Облік і аудит" 
Відділення перепідготовки спеціалістів Інституту ПДО і ПК
на період з 14 квітня по 27 квітня 2016 року

Пара

14 квітня, четвер

1

Облік в зарубіжних країнах (Лекція)

доц. Ступницька Т.М.  Г-115

2

Охорона праці в галузі та цивільний захист  (Уст. Лекція)  доц. Фесенко О.О.  В-319

3

Облік у бюджетних установах (Лекція)

доц. Іванченкова Л.В. Г-115

4

Облік у бюджетних установах (Практика)

доц. Іванченкова Л.В. Г-115

5

Облік у бюджетних установах (Практика)

доц. Іванченкова Л.В. Г-115

6

 

Пара

15 квітня, п’ятниця

1

Облік у бюджетних установах (ЗАЛІК)

доц. Іванченкова Л.В. Г-115

2

Фінансовий аналіз (Лекція)

доц. Ступницька Т.М. Г-115

3

Фінансовий аналіз (Практика)

доц. Ступницька Т.М. Г-115

4

Фінансовий аналіз (Практика)

доц. Ступницька Т.М. Г-115

5

Фінансовий менеджмент (Лекція)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

6

Інтелектуальна власність (Уст. Лекція)

 доц. Димова О.В. Г-115

Пара

16 квітня, субота

1

 ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАБОРГОВАНОСТИ

2

 ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАБОРГОВАНОСТИ

3

 ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАБОРГОВАНОСТИ

4

 ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАБОРГОВАНОСТИ

5

 ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАБОРГОВАНОСТИ

6

 ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАБОРГОВАНОСТИ

Пара

18 квітня, понеділок

1

Аудит (Лекція)

проф. Немченко В.В./доц. Ткачук Г.О.  Г-115

2

Фінансове право (Лекція) доц. Ткачук Г.О. Г-115

3

Організація і методика аудиту (Уст. Лекція)

проф. Немченко В.В./доц. Ткачук Г.О. Г-115

4

Організація і методика аудиту (Уст. Лекція)

проф. Немченко В.В./доц. Ткачук Г.О.  Г-115

5

Фінансове право (Практика)

доц. Ткачук Г.О. Г-115

6

Фінансове право (Практика)

доц. Ткачук Г.О. Г-115

Пара

19 квітня, вівторок

1

Фінансовий аналіз (ІСПИТ)

доц. Ступницька Т.М. Г-115

2

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті (Лекція) ст. викл. Пчелянська Г.Б. Г-115

3

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті (Лаб.раб.) ст. викл. Пчелянська Г.Б. Г-115

4

Фінансовий облік II (Лекція) доц.Скляр Л.Б. Г-115

5

 Аудит (Практика)  доц. Скляр Л.Б.  Г-115

6

 Аудит (Практика)  доц. Скляр Л.Б.  Г-115

Пара

20 квітня, середа

1

 

2

Управлінський облік (Лекція)

к.е.н. Васьковська К.О. Г-115

3

Управлінський облік (Практика)

к.е.н. Васьковська К.О. Г-115

4

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (Лекція) доц. Ткачук Г.О. Г-115

5

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (Практика) доц. Ткачук Г.О. Г-115

6

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (Практика) доц. Ткачук Г.О. Г-115

Пара

21 квітня, четвер

1

Облік і звітність в оподаткуванні (Лекція)

доц. Скляр Л.Б. Г-115

2

Управлінський облік (Практика)

к.е.н. Васьковська К.О. Г-115

3

Облік у банках (Лекція)

доц. Мельник Ю.М. Г-115

4

Фінансовий менеджмент (Лекція)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

5

Фінансовий облік II (Практика)
доц. Скляр Л.Б. Г-115

6

Фінансовий облік II (Практика)
доц. Скляр Л.Б. Г-115

Пара

22 квітня, п’ятниця

1

Облік в зарубіжних країнах (Практика)

доц. Ступницька Т.М.  Г-115

2

Облік в зарубіжних країнах (Практика)

доц. Ступницька Т.М.  Г-115

3

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (ІСПИТ) доц. Ткачук Г.О. Г-115

4

Фінансове право (ЗАЛІК)

доц. Ткачук Г.О. Г-115

5

Звітність підприємств (Уст. Лекція)

доц. Ткачук Г.О.  Г-115

6

Звітність підприємств (Уст. Лекція)

доц. Ткачук Г.О.  Г-115

Пара

23 квітня, субота

1

 

2

 

3

 

4

Управлінський облік (ІСПИТ)

к.е.н. Васьковська К.О. Г-115

5

Організація обліку (Уст. Лекція)

к.е.н. Васьковська К.О. Г-115

6

 

Пара

25 квітня, понеділок

1

Аудит (ЗАЛІК)

проф. Немченко В.В./доц. Ткачук Г.О.  Г-115

2

Облік у банках (Практика)

доц. Мельник Ю.М. Г-115

3

Облік у банках (Практика)

доц. Мельник Ю.М. Г-115

4

Організація обліку (Уст. Лекція)

к.е.н. Васьковська К.О. Г-115

5

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті (Лаб.раб.) ст. викл. Пчелянська Г.Б. Г-115

6

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті (ІСПИТ) ст. викл. Пчелянська Г.Б. Г-115

Пара

26 квітня, вівторок

1

Облік в зарубіжних країнах (ЗАЛІК)

доц. Ступницька Т.М.  Г-115

2

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (Уст. Лекція) ст. викл. Пчелянська Г.Б. Г-115

3

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (Уст. Лекція) ст. викл. Пчелянська Г.Б. Г-115

4

Фінансовий облік II (ІСПИТ)
доц. Скляр Л.Б. Г-115

5

Облік і звітність в оподаткуванні (Практика)

доц. Скляр Л.Б. Г-115

6

Облік і звітність в оподаткуванні (Практика)

доц. Скляр Л.Б. Г-115

Пара

27 квітня, середа

1

Облік і звітність в оподаткуванні (ЗАЛІК)

доц. Скляр Л.Б. Г-115

2

Податковий облік (Уст. Лекція)

доц. Скляр Л.Б. Г-115

3

Облік у банках (ЗАЛІК)

доц. Мельник Ю.М. Г-115

4

Фінансовий менеджмент (Практика)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

5

Фінансовий менеджмент (ДІФ. ЗАЛІК)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

6

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗАОЧННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО РОКУ за ОКР "Спеціаліст"
спеціальності 7.03050401 - "Економіка підприємництва" 
Відділення перепідготовки спеціалістів Інституту ПДО і ПК
на період з 14 квітня по 27 квітня 2016 року

Пара

14 квітня, четвер

1

 

2

Охорона праці в галузі та цивільний захист  (Уст. Лекція)  доц. Фесенко О.О.  В-319

3

 

4

Держане регулювання економіки (Лекція)

к.п.н. Рогатіна Л.П. А-305

5

Держане регулювання економіки (Практика)

к.п.н. Рогатіна Л.П. А-305

6

Держане регулювання економіки (Практика)

к.п.н. Рогатіна Л.П. А-305

Пара

15 квітня, п’ятниця

1

 

2

Держане регулювання економіки (ЗАЛІК)

к.п.н. Рогатіна Л.П. А-305

3

Стратегія підприємства (Лекція)

 доц. Агеєва І.М. Г-116

4

Стратегія підприємства (Лекція)

 доц. Агеєва І.М. Г-116

5

Фінансовий менеджмент (Лекція)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

6

Інтелектуальна власність (Уст. Лекція)

 доц. Димова О.В. Г-115

Пара

16 квітня, субота

1

 АРМ економіста (Лекція) доц. Дідух С.М. А-411

2

 АРМ економіста (Лаб.раб) доц. Дідух С.М. А-411

3

 Зовнішньоекономічна діяльність (Лекція)
 доц. Шешеловський М.І. Г-116

4

 Зовнішньоекономічна діяльність (Практика)
 доц. Шешеловський М.І. Г-116

5

 

6

 Економіка та організація діяльності об’єднань  підприємств (Уст.лек.) доц. Шешеловський М.І. Г-116

Пара

18 квітня, понеділок

1

Аудит (Лекція)

проф. Немченко В.В./доц. Ткачук Г.О.  Г-115

2

Проектний аналіз  (Лекція)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

3

Проектний аналіз (Практика)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

4

Основи економічної безпеки (Лекція)

доц. Крупіна С.В.    Г-116

5

Основи економічної безпеки (Практика)

доц. Крупіна С.В.    Г-116

6

Основи економічної безпеки (Практика)

доц. Крупіна С.В.    Г-116

Пара

19 квітня, вівторок

1

Планування і контроль на підприємстві (Лекція)

ст. викл. Шалений В.А.    Г-116

2

Планування і контроль на підприємстві (Практика)

ст. викл. Шалений В.А. Г-116

3

Стратегія підприємства (Практика)

 доц. Агеєва І.М. Г-116

4

Стратегія підприємства (ІСПИТ)

 доц. Агеєва І.М. Г-116

5

 Аудит (Практика)  доц. Скляр Л.Б. Г-115

6

 Аудит (Практика)  доц. Скляр Л.Б. Г-115

Пара

20 квітня, середа

1

АРМ економіста (Лаб.раб) доц. Дідух С.М. А-411

2

Проектний аналіз  (Практика)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

3

Проектний аналіз (ІСПИТ)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

4

 Економіка та організація інноваційної діяльності
(Уст. Лекція) доц. Кулаковська Т.А. Г-116

5

 Економіка та організація  інноваційної діяльності
(Уст. Лекція) доц. Кулаковська Т.А. Г-116

6

 

Пара

21 квітня, четвер

1

 

2

 

3

Організація виробництва  (Лекція)

ст.викл. Коренман Є.М. Г-116

4

Фінансовий менеджмент (Лекція)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

5

Планування і контроль на підприємстві (Практика)

ст. викл. Шалений В.А.    Г-116

6

Планування і контроль на підприємстві (ІСПИТ)

ст. викл. Шалений В.А. Г-116

Пара

22 квітня, п’ятниця

1

АРМ економіста (ЗАЛІК) доц. Дідух С.М. А-411

2

Основи економічної безпеки (ЗАЛІК)

доц. Крупіна С.В.    Г-116

3

Стратегія управління підприємством
(Уст. Лекція)
 доц. Агеєва І.М. Г-116

4

Стратегія управління підприємством
(Уст. Лекція) 
доц. Агеєва І.М. Г-116

5

Організація виробництва  (Практика)

ст.викл. Коренман Є.М. Г-116

6

 

Пара

23 квітня, субота

1

Управління потенціалом підприємства (Лекція) доц. Самофатова В.А. Г-116

2

Управління потенціалом підприємства (Практика) доц. Самофатова В.А. Г-116

3

Зовнішньоекономічна діяльність (Практика)
 доц. Шешеловський М.І. Г-116

4

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗАЛІК)
 доц. Шешеловський М.І. Г-116

5

 

6

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств (Уст. лек.) доц. Шешеловський М.І. Г-116

Пара

25 квітня, понеділок

1

Аудит (ЗАЛІК)

проф. Немченко В.В./доц. Ткачук Г.О.  Г-115

2

Управління проектами (Уст. Лекція)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

3

Потенціал і розвиток підприємства (Лекція)

доц. Яблонська Н.В. Г-116

4

Потенціал і розвиток підприємства (Практика)

доц. Яблонська Н.В. Г-116

5

 Потенціал і розвиток підприємства (Практика)

доц. Яблонська Н.В. Г-116

6

 

Пара

26 квітня, вівторок

1

 

2

Організація виробництва  (Практика)

ст.викл. Коренман Є.М. Г-116

3

Організація виробництва  (ІСПИТ)

ст.викл. Коренман Є.М. Г-116

4

Управління потенціалом підприємства (Практика) доц. Самофатова В.А. Г-116

5

Управління потенціалом підприємства (ЗАЛІК) доц. Самофатова В.А. Г-116

6

 

Пара

27 квітня, середа

1

 

2

Управління проектами (Практика)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

3

Економічна діагностика (Уст. Лекція)

доц. Волкова С.Ф.   Г-116

4

Фінансовий менеджмент (Практика)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

5

Фінансовий менеджмент (ДІФ. ЗАЛІК)

 доц. Євтушевська О.О. Г-115

6

Потенціал і розвиток підприємства (ІСПИТ)

доц. Яблонська Н.В. Г-116